T.C.
GÜMÜŞOVA KAYMAKAMLIĞI
Gümüşova İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği
 
İHALE İPTAL İLANI

 

 

 
 
1-İdarenin
 
a) Adresi
: Kaymakamlık  Hükümet Binası - Gümüşova
b) Telefon ve Faks Numarası
:0380 731 29 81  – 0 380 731 41 00
c) Elektronik Posta Adresi (varsa)
 
:
2-İhale Konusu İşin Adı
: Gümüşova İlçesi 500 m3’lük içme suyu deposu anahtar teslim yapılması işi.
 
3-İhale İlan Tarihi
:26.02.2018
4-İhale Tarih ve saati
:07.03.2018-11.00
5-İptal Nedeni
 
 
6-Açıklama
:Projelerdeki hata ve eksikliklerden dolayı iptal edilmiştir.
 
:İhale doküman bedeli yatırarak dosya alan firmalar ileriki tarihte aynı iş için çıkılacak olan ihale için tekrar dosya bedeli yatırmadan dosya alabileceklerdir.
 
 
 
         05.03.2018
 
İLAN OLUNUR.
 
 

 İLÇEMİZDEN GÖRÜNTÜLER